Neurode - Nowa Ruda wczoraj i dziś
Neurode - gestern und heute

| STRONA GŁÓWNA | WSTĘP | WIADOMOŚCI OGÓLNE O NOWEJ RUDZIE |
| NOWA RUDA WCZORAJ I DZIŚ | OKOLICE NOWEJ RUDY WCZORAJ I DZIŚ | SEDLUNG GABRESGRUND CZYLI ORKANY |
| NOWA RUDA NA STARYCH FOTOGRAFIACH I WIDOKÓWKACH | LINKI |

CARL FERCHE - MIŁOŚNIK GÓR


          Ilu noworudzian wie, kim był Carl Ferche? A ilu z nas podczas spaceru na Górę św. Anny zwróciło uwagę na ponad dwumetrowy głaz z miejscowego czerwonego piaskowca ustawiony przy ścieżce prowadzącej wzdłuż lasu?
         Carl Ferche urodził się 3 marca 1853 roku w Nysie uczęszczał tam do gimnazjum a następnie studiował prawo we Wrocławiu i Lipsku. Spacer na Górę św. Anny podczas jego pierwszego pobytu w Nowej Rudzie miał decydujący wpływ na wybór miejsca zamieszkania.
         Od roku 1882 pracował w Nowej Rudzie jako adwokat. Wkrótce został członkiem Magistratu, w którym pracował 35 lat (1886-1919). Z jego inicjatywy jako członka Magistratu powstały różne drogi u stóp Góry św. Anny tzw. "promenady", przy których sadzono ozdobne drzewa oraz ustawiano ławki, zakładano tarasy widokowe i instalowano drogowskazy ułatwiające wędrówkę i prowadzące turystów w okoliczne góry. Celem Ferchego było uczynienie z Góry św. Anny terenu spacerowego i rekreacyjnego.

Strumień i promenada i prowadząca na Górę św. Anny

           Przez 30 lat (1890-1920) był przewodniczącym noworudzkiej sekcji G.G.V. (Glatzer Gebirgsverain), czyli Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego. Pod jego kierownictwem zajęto się głównie zagospodarowaniem turystycznym Góry Świętej Anny powstała droga prowadząca na szczyt Góry św. Anny - decyzją Zarządu Miasta otrzymała nazwę "Fercheweg". Z jego inicjatywy w 1903 roku zbudowano schronisko "Chata Anna" na szczycie Góry św. Anny, a w 1911 roku zbudowano wieżę widokową. Za jego działalność Zarzšd miasta między innymi nadał mu tytuł "Honorowego Obywatela Nowej Rudy".
           14 czerwca 1927 roku podzięce za jego za jego poświęcenie, zasługi i pracę noworudzka sekcja GGV wystawiła mu ponad dwumetrowy surowo ociosany głaz z czerwonego piaskowca pochodzący z Góry św. Anny. A na nim wyryto różę kłodzką symbol GGV a pod nią nazwisko Carla Ferchego i sentencję ułożoną przez noworudzkiego poetę Roberta Kargera: "WANDERER, WIESSE, DAS DIESER STEIN GESETZTET DEM TREUSTEN FREUND UNSERER BERGE! HABE SIE LIEB WIE ER, GLAUB! SIE VERGELTEN ES DIR!" (Wędrowcze wiedz, że kamień ten ustawiono najwierniejszemu przyjacielowi naszych gór! Kochaj je, jak on, uwierz, one ci się odwdzięczą!)

Kamień upamiętniający Carla Ferche

Tablica z sentencją ku pamięci Carla Ferche

          Carl Ferche zmarł w wieku 87 lat 4 marca 1940 roku pozostawiając po sobie drogę prowadzącą na szczyt Góry św. Anny, schronisko i kamienną wieżę widokową. Szkoda, że wieża, która była jego największym sukcesem i sukcesem noworudzkiej sekcji G.G.V. nie spełnia swego pierwotnego przeznaczenia i nie służy turystom.

Wieża widokowa na Górze św. Anny

          Czas i erozja zrobiły swoje napis został zniszczony, ale 4 czerwca 1997 roku z inicjatywy Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej została umieszczona tablica z odtworzonym napisem poświęcona pamięci wielkiego miłośnika gór.

Na podstawie artykułów z "Gazety Noworudzkiej" opracował:

Syrioosh