Neurode - Nowa Ruda wczoraj i dziś
Neurode - gestern und heute

| STRONA GŁÓWNA | WSTĘP | WIADOMOŚCI OGÓLNE O NOWEJ RUDZIE |
| NOWA RUDA WCZORAJ I DZIŚ | OKOLICE NOWEJ RUDY WCZORAJ I DZIŚ | SEDLUNG GABRESGRUND CZYLI ORKANY |
| NOWA RUDA NA STARYCH FOTOGRAFIACH I WIDOKÓWKACH | LINKI |

SEDLITZ GABERSGRUND CZYLI ORKANY

      Orkany (Gabersgrund 1908, Siedlung Gabersgrund 1937, Orkan 1945, Orkany 1950 obecnie ulica Władysława Orkana) powstały jako kolonia Drogosławia powstały w II poł. XIX wieku. Zostały założone na północ od Drogosławia za torami kolejowymi linii kolejowej Kłodzko - Wałbrzych przy granicy z gruntami Jugowa.

W 1908 roku znajdowały się tu 2 domy zamieszkiwane przez pięć osób.
     W okresie międzywojennym Orkany rozbudowano tworząc na jej terenie niewielkie osiedle górnicze związane z kopalnią "Wenzlaus" w Miłkowie gdzie działała też elektrownia i inne fabryki. W związku z tym liczba mieszkańców Orkan wzrosła w 1933 roku do 192 osób. To niewielkie osiedle mieszkalno - rolnicze usytuowane na południowym stoku masy Włodyki miało w latach 30-tych XX wieku układ wielodrożny ukształtowany przy wykorzystaniu lokalnych dróg. Przy jednej z dróg rozbudowano osiedle z szeregową dwustronną zabudową. Osiedle to zostało przejęte w latach 40-tych XX wieku przez Kopalnię Węgla Kamiennego "Nowa Ruda"
      Obecnie Orkany są małym osiedlem wchodzącym w obręb Nowej Rudy. Składają się z kilkudziesięciu domów położonych na południowym zboczu Włodyki powyżej linii kolejowej z Kłodzka - Wałbrzycha Jego zabudowania są skupione na wysokości ok. 560 - 580 m. na wschód od Tyńcowej 554 m. Od północy ciągną się lasy świerkowo-bukowe, od południa użytki rolne opadające w dolinę Włodzicy.

Orkany
Tabliczka z nazwą ulicy

Orkany
Obecna tabliczka z nazwą ulicy oraz herb Nowej Rudy

Orkany
Zimowa panora ulicy Władysława Orkana

Orkany
Zimowa panora ulicy Władysława Orkana

Orkany ze Wzgórz Włodzickich
Panorama Orkan ze Wzgórz Włodzickich

Orkany ze Wzgórz Włodzickich
Panorama Orkan ze Wzgórz Włodzickich

Orkany z torów kolejowych
Widok z nasypu bocznicy kolejowej tzw."ślepe tory"

Orkany z góry Tyńcowa 554 m.
Widok ze zbocza Tyńcowej 554 m

Dolna uliczka
Dolna uliczka

Górna uliczka
Widok na górną uliczkę

Skwerek na Orkanach
Tak zwany plac niejsce spotkań młodzieży

Uliczka i sklepik
Uliczka i sklepik

Kapliczka
Kapliczka