Neurode - Nowa Ruda wczoraj i dzi¶
Neurode - gestern und heute

| STRONA GŁÓWNA | WSTĘP | WIADOMO¦CI OGÓLNE O NOWEJ RUDZIE |
| NOWA RUDA WCZORAJ I DZI¦ | OKOLICE NOWEJ RUDY WCZORAJ I DZI¦ | SEDLUNG GABRESGRUND CZYLI ORKANY |
| NOWA RUDA NA STARYCH FOTOGRAFIACH I WIDOKÓWKACH | LINKI |

TAJEMNICZA GÓRA WŁODYKA


         Włodyka (682 m.) szczyt ten znajduje się w południowo-wschodniej czę¶ci Wzgórz Wyrębinskich. Zachodni± czę¶ć góry zajmuj± tereny po byłej kopalni Wacław i elektrowni w Miłkowie (obecnie ulica Fabryczna w Ludwikowicach Kłodzkich).
          Gdy byłem młodszy zbocza Włodyki były terenem chłopięcych zabaw. Co roku w wakacje z kolegami i koleżankami przemierzali¶my tę górę id±c do Jugowa na basen. Fascynowały nas wtedy tajemnicze poniemieckie bunkry, betonowa droga nazywana przez nas "betonówką"", która pomimo upływu tylu lat jest w bardzo dobrym stanie i obiekty rozsiane po lesie,. Najbardziej fascynował nas budynek znajdujący się przy resztkach hałdy należącej do kopalni Wacław, do którego często wchodzili¶my i snuli¶my różne historie na jego temat i jego przeznaczenia. Dzi¶ już wiem, że był to budynek należący do kopalnianej wyci±garki, która transportowała wagoniki z odpadami na hałdę.
          W okresie II wojny ¶wiatowej Włodyka była terenem robót budowlano-górniczych prowadzonych w latach 1943-45 przez Organizację Todta. Wznoszono tu prawdopodobnie podziemne zakłady zbrojeniowe w ramach projektu "Riese" Wiadomo, że w Miłkowie działała duża fabryka prochu Dynamit A G i amunicji Mölke Werke.
          Zespół sztolni i komór w zboczach Włodyki był najbardziej zaawansowany istniej± przypuszczenia, że prowadzono w nich jak±¶ produkcję zbrojeniow±. Jednak po wojnie nie zostały nigdy do końca przebadane. Na ich temat kursuj± liczne niesprawdzone opowie¶ci o kolumnach ciężarówek z nieznan± zawarto¶ci±. Pozostały liczne ¶lady na powierzchni w postaci żelbetowych bunkrów, strażnic, magazynów i szybów wentylacyjnych i utwardzonych dróg le¶nych trawersuj±cych zbocza.
          Prawdopodobnie istniej± dwa wej¶cia w gł±b góry, które do dnia dzisiejszego nie zostały odnalezione.
          Do dzi¶ niektóre tajemnicze budynki, na których rosn± drzewa, bunkry i przej¶cia dla mnie i wielu ludzi s¶ nie odkryt¶ tajemnic± zazdro¶nie strzeżon± przez tajemnicz± górę Włodykę.

1. Jaka trucizna znajduje się za ¶cian± tego bunkra?

2. A co kryje wnętrze tego bunkra?

3. Kolejny bunkier jego wnętrze można sobie spokojnie obejrzeć

4. Tajemnicze przej¶cie ciekawe gdzie ono prowadzi?

5. Bunkier z szybikiem wentylacyjnym

6. I jeszcze jeden bunkier

7. Ten obiekt przez wielu badaczy Gór Sowich uważany jest za silos startowy dlaV7

8. Pozostało¶ci po hałdzie należ±cej do kopalni Wacław (Wenzlaus)